דגמים ומידות

כל הדגמים כוללים הובלה והתקנה כולל

חיבור ע"י טכנאי גז מוסמך לנק' קיימת

מנגנון מבער גז נירוסטה. ארה"ב